Mass Media


Comunicat

Rotary Club Craiova organizeaz? în perioada 6 – 9 august, la Calafat, Dolj cea de-a III-a edi?ie a Taberei RYLA dedicat? tinerilor din România cât ?i din ??rile balcanice - Grecia, Serbia, Bulgaria.
    Programul RYLA î?i îndreapt? aten?ia c?tre dezvoltarea poten?ialului de leadership al tinerilor prin training ?i interac?iune multi-cultural?, pentru a servi mai bine comunit??ile locale din care provin.  
    Rotary Club Craiova, membru al Rotary International, District 2241 – România ?i Republica Moldova, organizeaz?, începând cu anul 2011 acest proiect de tip Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), program de leadership dezvoltat ?i implementat de Rotary International.
    Proiectul este printre pu?inele evenimente Rotary multidistrict europene, implicând ?i districtele Rotary D2484 Grecia, D2482 Bulgaria ?i D2483 Serbia ?i Muntenegru, semnatare ale unui multi-twinning interna?ional, balcanic, prin cluburi prietene ale Rotary Club Craiova.
    Participan?ii RYLA pot fi de vârste între 14 ?i 30 de ani, tineri din organiza?iile de tineret ale Rotary – Interact ?i Rotaract, focalizând elevi, studen?i sau deja profesioni?ti, dar Tab?ra RYLA organizat? de  Rotary Club Craiova se adreseaz? doar Rotaract (tineri între 18 ?i 30 de ani).
    Timp de 4 zile, sub îndrumarea trainerilor, dar ?i a unor personalit??i marcante/leaderi Rotary, tinerii rotarieni vor participa la discu?ii ?i la sesiuni interactive de training care vizeaz?: Comunicarea în mediul multicultural; Comunicarea din perspectiva leader-ului; Motiva?ia; Managementul timpului; Conducerea echipei; Leadership comunitar; Planificarea proiectelor.
    Edi?ia din acest an se va bucura de participarea extraordinar? a Guvernatorului Districtului 2241, România ?i Republica Moldova, dr. Petre Diculescu, a invita?ilor acestuia dl. Alario Astinov, Guvernator District 2482 - Bulgaria ?i dl. Kostas Karvounis, Guvernator District 2484 – Grecia ?i a unui num?r mare de rotarieni din Grecia, Bulgaria, Serbia ?i România.
    Locul ales pentru desf??urarea programului taberei este p?strat prin tradi?ie la Calafat – ora? care g?zduie?te în aceea?i perioad? renumitul Festival de Folk. Situat pe malul Dun?rii, Calafatul permite participarea mai facil? a tinerilor din Grecia, Bulgaria ?i Serbia al?turi de cei din Romania.
    Rotary Club Craiova mul?ume?te tuturor celor care sus?in ?i vor sus?ine în continuare proiectul RYLA Calafat precum ?i celelalte programe ?i proiecte aflate în desf??urare ?i în interesul comunit??ii locale ?i apreciaz? c? ajutând pe al?ii ne ajut?m pe noi în?ine.                  www.rotarycraiova.ro


                                                        Pre?edinte Rotary Club Craiova,
                                                              Prof.dr. Cristi Spulb?r