Mass Media


Comunicat de presa

Asocia?ia de Sprijinire a Cardiologiei din Oltenia ?i Rotary Club Craiova în parteneriat cu Prim?ria Municipiului Craiova, Direc?ia Jude?ean? pentru Tineret ?i Sport, Direc?ia pentru S?n?tate Public? Dolj, Funda?ia Român? a Inimii, Societatea Studen?ilor Medicini?ti din Craiova ?i Liceul de Arte "Marin Sorescu", organizeaz? Ziua Mondial? a Inimii, eveniment adresat tuturor locuitorilor Craiovei.

Evenimentul, având ca scop informarea corect? a popula?iei cu privire la bolile cardiovasculare si a modului in care se poate preveni apari?ia acestor afec?iuni, se va desf??ura duminic?, 28 septembrie 2014, prin organizarea unui cros, a unei promenade si a unui concert care va avea loc la Opera Român? Craiova.

"Crosul Inimii" si "Promenada Inimilor" vor fi organizate pe strada Alexandru Ioan Cuza, cu punct de start din zona McDonald’s ?i punct de sosire in Pia?a "Mihai Viteazul". Programul manifest?rilor va fi urm?torul:

- 09.00, înscrierea participan?ilor la cros ?i promenad?, zona McDonald’s;

- 10.00, mesajul organizatorilor;

- 10.15, start "Crosul Inimii" pentru tinerii sub 18 ani;

- 10.20 plecare in "Promenada Inimilor";

- 10.30 start "Crosul Inimii" pentru participan?ii peste 18 ani;

- 11,00 festivitate de premiere si prezent?ri ale medicilor cardiologi, "Pia?a Mihai Viteazul";

Liceul de Arte "Marin Sorescu" din Craiova va oferi dou? premii speciale realizate de elevii liceului: celui mai vârstnic si celui mai tân?r participant la "Promenada Inimilor".

Spectacolul "Anotimpurile Inimii", va avea loc in incinta Operei Române Craiova începând cu ora 13:00, în acela?i timp, in foaier, va fi organizat? o expozi?ie de art? cu sprijinul elevilor Liceului de Arte "Marin Sorescu" din Craiova ?i al studen?ilor UMF Craiova.

Mul?umim anticipat mass-mediei locale pentru promovarea acestui eveniment astfel încât el s? fie cunoscut de un num?r cât mai mare de craioveni.

 

Dr. Constantin Militaru

Pre?edinte ASCO

 

Prof.dr. Cristi Spulb?r

Pre?edinte Rotary Club Craiova