Chartare Rotary Club Craiova, 25 Iunie 1997

Vezi album

Rotary Club Craiova a luat fiinta din dorinta de a sluji comunitatea locala si de a încuraja şi stimula “idealul de a servi" ca bază a unei comunitati prospere prin: lărgirea cunoştinţelor ca oportunitate de serviciu; promovarea unor înalte standarde etice profesionale şi în afaceri; prin ajutorul acordat în viaţa personală, de afaceri şi socială; promovarea înţelegerii internaţionale, a bunăvoinţei şi a păcii.

Principalele principia in activitatea Clubului Rotary Craiova:
"A servi clubul" implică toate activităţile necesare realizate de Rotarieni pentru a face ca clubul lor să funcţioneze cu succes.
"Serviciul vocaţional" reprezintă descrierea oportunităţilor fiecărui Rotarian de a prezenta importanţa şi utilitatea activităţilor sale în faţa membrilor clubului.
"Serviciul comunitar" ţine de acele activităţi pe care Rotarienii le desfăşoară pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii din care fac parte. în mod frecvent, aceasta implică asistenţa acordată tinerilor, bătrânilor, handicapaţilor şi persoanelor care văd în Rotary o sursă de speranţă şi de viaţă mai bună.
"Serviciul internaţional" descrie majoritatea programelor şi activităţilor pe care Rotarienii le întreprind, pentru a promova înţelegerea internaţională, bunăvoinţă şi pacea.