Burse de excelenta Rotary Craiova 2019-2020

Vezi album

Clubul Rotary Craiova ofera pentru anul scolar 2019-2020, 20 de burse de excelenta in cuantum de 300 lei/luna, timp de 10 luni, elevilor de liceu din judetul Dolj care indeplinesc urmatoarele conditii:
1.	au obtinut rezultate deosebite la olimpiade scolare si concursuri in anul scolar 2018 – 2019
2.	au media generala pe anul scolar 2018 – 2019 de minim 9,50
3.	au nota 10 la purtare pe anul scolar 2018 – 2019
4.	au un venit net lunar de 1263 ron/membru de familie (suma tuturor veniturilor stabile impartita la nr. membrii familie – mama, tata, copii si alte personae aflate in intretinere legala)

Inscrierile pentru burse se fac pana la data de 10.11.2019 prin completarea formularului urmator:

https://forms.gle/9feiUTGqiki7guxR9

Elevii selectati vor fi anuntati sa se prezinte la sediul Rotary pentru validarea bursei, cu urmatoarele acte:
1.	adeverinta de la scoala din care sa rezulte: calitatea de elev, media anuala si media la purtare
2.	dovada rezultatelor obtinute la olimpiade si alte tipuri de concursuri scolare sau extrascolare (copii diploma, certificate, adeverinte etc)
3.	adeverinte de venit pentru parinti sau tutori legali
4.	adeverinte care sa arate existenta sau lipsa unor  venituri independente ale parintilor sau tutorilor legali (de la ANAF) 
5.	copii acte de identitate sau certificate de nastere ale tuturor persoanelor aflate in intretinerea parintilor sau tutorilor legali

GDPR
Conform regulamentului general privind protectia datelor, (UE) 2016/679, mentionam ca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru incheierea contractului intre parti, respectiv acordarea burselor de excelenta si are in vedere:
a.	pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale pe toata durata contractului/colaborarii si dupa incetarea acestuia, pe termen nelimitat.
b.	prelucrarea datalelor personale doar pentru aducerea la indeplinire a termenilor contractului: acordarea burselor de excelenta, mentinerea contactului cu beneficiarul bursei si a parintilor/tutorilor informare cu privire la datele si modalitatea de primirea a bursei lunare.
c.	dreptul la rectificarea datelor - daca este cazul.
d.	dreptul la stergerea datelor  dupa achitarea integrala a bursei oferite, daca acest lucru este solicitat in scris.
In cazul in care se schimba Politica de Confidentialitate online, ne vom asigura ca aceste modificari sunt aduse la cunostiinta dvs. prin publicarea lor in mod vizibil pe site-ul nostru.