Vizita Racari

Vezi album

Copiii de la Școala și Grădinița din Răcarii de Jos vizitați de Rotary Club Craiova
 
Rotary Club Craiova în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Primăria Filiași și
 
Școala Generală Filiași a organizat în data de 16 septembrie un eveniment de sprijin pentru elevii de la
 
Școala din Răcarii de Jos. Toți elevii din clasele I - IV au primit setul complet de caiete speciale pentru
 
toate disciplinele din programa școlară, rechizite școlare și ghiozdane. In același timp s-au bucurat de
 
sprijinul rotarienilor și copiii de la Grădinița din Răcarii de Jos care au primit rechizite și materiale
 
pentru realizarea activităților educative și creative. Evenimentul face parte din programul Rotary
 
Susține Calitatea în Educație derulat de Rotary Club Craiova din 2008.
 
Sub deviza "A servi mai presus de sine" Rotary Club Craiova promovează și alte proiecte prin
 
care susține comunitatea locală. Proiectele Rotary Club Craiova antrenează factori de decizie ai vieții
 
sociale, economice și politice în vederea soluționării unor probleme diverse care pot apărea într-o
 
comunitate: educație, sănătate, protecția mediului, sprijinirea orfanilor, a copiilor talentați, promovarea
 
culturii, susţinerea valorilor familiei precum și alte domenii de interes pentru rotarieni şi implicit
 
pentru comunitatea în care ei trăiesc.
 
În ultimii ani, Rotary Club Craiova și-a îndreptat atenția în special asupra tinerei generații
 
punând accent pe educație, sănătate și cultură. Astfel, proiectele rotarienilor craioveni au vizat
 
susținerea elevilor cu rezultate școlare bune dar cu posibilități materiale reduse, prin burse lunare prin
 
programul Rotary susține calitatea în educație (25 de burse în valoare de 300 lei/lunar propuse pentru
 
anul școlar recent început), pregătirea non-formală a tinerilor (taberele internaționale de leadership,
 
sprijinirea elevilor pentru a participa la competiții scolare (olimpiade internaționale). De asemenea,
 
prin proiectul "Control dentar pentru copii" au beneficiat de control dentar gratuit peste 900 de copii
 
din mediul rural si zonele limitrofe Craiovei. În domeniul susținerii culturii, cele mai recente acțiuni
 
sunt: sprijinirea Festivalului Internațional Shakespeare organizat la Craiova în anii 2012 și 2014, a
 
Festivalului Mondial de Poezie "Mihai Eminescu" Craiova 2013 și 2014 precum și a proiectului
 
Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 - prin evenimentele culturale pe care le-a organizat.
 
Rotary Club Craiova susține cooperarea internațională și dezvoltă acțiuni comune cu alte
 
cluburi Rotary din Balcani și din lume. Parteneriatele cu cluburi din Balcani (Grecia, Bulgaria, Serbia)
 
dar și din Europa (Italia, Danemarca) sau din Statele Unite au dus de-a lungul timpului la finalizarea
 
unor proiecte de impact social, precum și la inițierea altora care se vor desfășura în anii următori.
 
Rotary Club Craiova mulțumește tuturor celor care susțin și vor susține în continuare
 
programele și proiectele desfășurare în interesul comunității locale și apreciază că ajutând pe alții ne
 
ajutăm pe noi înșine.